UWAGA! COVID-19

SZANOWNI PACJENCI!

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICCZNA SPOWODOWANĄ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NA TERENIE NASZEJ PRZYCHODNI ZOSTAJĄ WPROWADZONE NADZWYCZAJNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI , KTÓRE POWODUJĄ ZMIANĘ SPOSOBU PRZYJĘĆ.


ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ , BY WIZYTY W PRZYCHODNI OGRANICZYC DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM!
LEKARZE UDZIELĄ PORAD I PRZEDŁUŻĄ WAM RECEPTY NA LEKI DROGĄ TELEFONICZNĄ TZW. TELEPORADY LUB PRZYJMĄ WAS NA TERENIE PLACÓWKI W FORMIE WIZYTY OSOBISTEJ.


Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI PACJENTÓW I WYKONYWANYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 DLA WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O PRZEBYWANIE NA TERENIE PRZYCHODNI W WYZNACZONYM CZASIE, OBOWIĄZKOWO W MASECZKACH OCHRONNYCH I JEDNORAZOWYCH REKAWICZKACH. W RAZIE BRAKU RĘKAWICZEK STARAJCIE SIĘ NIE DOTYKAĆ NIEPOTRZEBNIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE PRZYCHODNI ( PORĘCZE, PRZYCISKI ,KLAMKI ). ZDEZENFEKUJCIE DŁONIE PRZED WEJŚCIEM DO PRZYCHODNI W TRAKCIE POBYTU JAK I PRZED JEJ OPUSZCZENIEM.


DBAJMY O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU PRZYCHODNI.