Wizyty domowe

Wizyty domowe udzielane w przychodni realizowane są w godzinach pracy przychodni przez wszystkich lekarzy od poniedziałku do piątku –zgodnie z zamówieniami.

Zamówienie wizyt domowych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.
Tel: 16 651 20 50


Jeżeli wizyta domowa jest niezbędna – jest realizowana przez lekarza , pielęgniarkę środowiskową Lub położną po wcześniejszym jej potwierdzeniu.

Jeśli masz gorączkę , objawy zakażeniem wirusem COVID-19 ,PROSIMY NIE ZATAJAJ ZGŁOŚ JE ZAMAWIAJĄC WIZYTĘ. Pozwoli nam to zastosować wzmożone (nadzwyczajne) środki ostrożności i zapewni bezpieczeństwo osobom udzielającym Ci świadczenia zdrowotnego.


Ważne!
Przed wyjazdem na wizytę domową personel przychodni skontaktuje się z Tobą , aby potwierdzić ze jesteś w domu i oczekujesz na wizytę. Zostaniesz również poproszony o udzielenie informacji zawartej w ankiecie informacyjnej , która wypełnia personel wypełnienie ankiety